Mare Bijzondere Zorg

Aanbod

Mare Bijzondere Zorg is een gespecialiseerde organisatie en richt zich op cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en overige verwante gedragsproblematieken. De organisatie biedt ambulante hulpverlening, tijdelijk verblijf en een kleinschalige 24-uurs woonvoorziening. Het team van Mare Bijzondere Zorg staat uit minimaal MBO- of HBO geschoolde professionals met ervaring binnen de jeugdhulpverlening. Hierdoor kan de organisatie zowel reguliere als specialistische hulpverlening bieden. Door het ruime aanbod is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van hulpverlening waardoor één en dezelfde organisatie de regie houdt.

Weekend opvang

Mare Bijzondere Zorg biedt cliënten tijdens het kortdurend verblijf begeleiding en ondersteuning gericht op het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid. Tijdens het verblijf motiveert en stimuleert het personeel de cliënten om uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken. De cliënten worden ingedeeld op leeftijd en sociaal emotioneel niveau waardoor zij leren om sociale contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten.

Lees verder »

Ambulante hulpverlening

De organisatie biedt ambulante hulpverlening in de vorm van thuisbegeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en het gezin. Een van de belangrijkste kernwaarden van de organisatie is het bieden van maatwerk. Dit betekent dat wij investeren in een goede vertrouwensband tussen de professional en de cliënt, oog en aandacht hebben voor kwaliteiten en talenten, de samenwerking met betrokken professionals aangaan, de cliënt uitdagen om doelen te behalen en zich te ontwikkelen op een voor hem of haar passende manier.

Lees verder

Woonvoorziening

De woonvoorziening van Mare Bijzondere Zorg bevindt zich in het centrum van Kerkdriel. Deze woonvorm is opgericht voor cliënten met verschillende problematieken, cliënten uit één gezinssituaties en voor cliënten zonder diagnose met als doel de cliënten zo normaal mogelijk op te laten groeien. De organisatie biedt kleinschalige zorg en heeft momenteel plek voor maximaal acht cliënten. De cliënten verblijven onder toezicht van een team bestaande uit MBO- en HBO-geschoolde professionals die 24 uur per dag aanwezig zijn voor hen.

Lees verder
Mare Bijzondere Zorg Favicon