Mare Bijzondere Zorg

Aanbod

Mare Bijzondere Zorg is een gespecialiseerde organisatie en richt zich op cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en overige verwante gedragsproblematieken. De organisatie biedt Familieondersteuning en een kleinschalige 24-uurs woonvoorziening. Het team van Mare Bijzondere Zorg staat uit minimaal MBO- of HBO geschoolde professionals met ervaring binnen de jeugdhulpverlening. Hierdoor kan de organisatie zowel reguliere als specialistische hulpverlening bieden. Door het ruime aanbod is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van hulpverlening waardoor één en dezelfde organisatie de regie houdt.

Diagnostiek en behandeling

Ben je tussen de 6 en de 18 jaar oud of heb je een kind in deze leeftijd dat moeite heeft om zijn of haar emoties te sturen, onnodig of snel angstig is of snel wisselt van stemming? Mare Bijzondere Zorg kan hierbij ondersteunen door handelingsgerichte diagnostiek en behandeling te bieden aan jeugdigen. Onze gedragswetenschappers van Mare Bijzondere Zorg bieden vanuit de jeugdhulp individuele behandeling aan jeugdigen die mentale klachten ervaren. De sessies kunnen onder andere: thuis, in

Lees verder

Familieondersteuning

Mare Bijzondere Zorg kijkt systemisch naar de kern van de hulpvraag en doet wat (werkelijk) nodig is. De organisatie durft anders te kijken naar de hulpvraag die de cliënt stelt. Vanuit een systeem therapeutische denk- en werkwijze wordt er naar de cliënt én zijn systeem gekeken. De familie-ondersteuning gaat op zoek naar de oorsprong en de kern van de hulpvraag waardoor het werkelijke probleem wordt aangepakt en niet alleen de symptomen ervan. Vanuit deze integrale en transparante werkwijze

Lees verder

Woonvoorziening

De woonvoorziening van Mare Bijzondere Zorg bevindt zich in het centrum van Kerkdriel. Deze woonvorm is opgericht voor cliënten met verschillende problematieken, cliënten uit één gezinssituaties en voor cliënten zonder diagnose met als doel de cliënten zo normaal mogelijk op te laten groeien. De organisatie biedt kleinschalige zorg en heeft momenteel plek voor maximaal acht cliënten. De cliënten verblijven onder toezicht van een team bestaande uit MBO- en HBO-geschoolde professionals die 24 uur per dag aanwezig zijn voor hen.

Lees verder
Mare Bijzondere Zorg Favicon