Mare Bijzondere Zorg

Vacatures

Mare Bijzondere Zorg is een unieke organisatie die doet wat nodig is voor cliënten en personeel. Bij Mare Bijzondere Zorg wordt meedenken zeer op prijs gesteld. We staan voor laagdrempeligheid in zorg en groei van de cliënten, bewoners en personeel. Bij Mare Bijzondere Zorg staan we voor kwaliteit boven kwantiteit.

De doelgroep van Mare Bijzondere Zorg bestaat uit cliënten met kenmerken van een autisme spectrum stoornis en verwante gedragsproblemen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. We bieden ondersteuning aan de cliënt en hun systeem in de thuissituatie. Daarnaast hebben we een woongroep waar cliënten 24 uur per dag 7 dagen in de week wonen.

Op dit moment hebben wij de volgende openstaande vacatures. Klik op (meer…) op de volledige functieomschrijving te lezen.

Vacature familieondersteuner

 • Minimaal MBO of HBO geschoold met ervaring in de jeugdzorg.
 • Je bent in het bezit van een SKJ registratie of bereid deze te halen.
 • Je hebt een flexibele werkhouding en geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.
 • Je hebt kennis van complexe ontwikkelingsstoornissen.

(meer…)

Vacature gedragswetenschapper

 • Een (bijna) afgeronde WO opleiding (kind en jeugd) Psychologie, orthopedagogiek of een soortgelijke opleiding;
 • Een SKJ/NIP registratie;
 • Een scherp en analytisch vermogen;
 • Een auto en rijbewijs;
 • Een flexibele instelling waarbij je als teamplayer snel kan schakelen;
 • De competenties om collega’s te ondersteunen bij het op- en bijstellen van de lijn in de hulpverlening en de daarbij behorende rapportages;
 • De competenties en affiniteit om deskundigheidsbevordering aan collega’s te bieden;
 • Humor

(meer…)

Vacature Raad van Commissarissen

Mare Bijzondere Zorg zoekt één lid voor de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op de Directie en op de algemene gang van zaken en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad staat daarnaast het Directie met raad ter zijde. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De Raad van Commissarissen van Mare Bijzondere Zorg bestaat uit drie leden en is opgebouwd rond een aantal deskundigheden (zie Profiel Raad van Commissarissen). De Raad van Commissarissen hanteert de governancecode van de sector.

(meer…)