Mare Bijzondere Zorg

Ik heb een hulpvraag

Mare Bijzondere Zorg is een middelgrote gespecialiseerde organisatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. De organisatie richt zich op cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en overige verwante gedragsproblematieken. De hulpverleners zijn minimaal MBO- of HBO geschoold en beschikken over ervaring binnen de jeugdhulpverlening.

Familieondersteuning

Familieondersteuning is gebaseerd op het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom. Het helpt de wisselwerking tussen factoren te ontwarren en omgangspatronen te verhelderen. Een andere kijk op problemen levert ruimte op voor verandering. Door het verkennen en waar nuttig verbinden

Lees verder

Weekendopvang

Tijdens het kortdurend verblijf biedt de organisatie kinderen en jongeren begeleiding en ondersteuning die gericht is op het bevorderen en behouden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Cliënten mogen leren om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden, worden gemotiveerd en gestimuleerd om doelen te behalen en zich te ontwikkelen op een praktische en laagdrempelige manier.

Lees verder

Woonvoorziening

“Het kan ook anders” Binnen de 24-uurs woonvoorziening is er plek voor maximaal acht cliënten. De kinderen en jongeren verblijven op de locatie met geschoold personeel die 24 uur per dag aanwezig zijn voor hen. De woonvoorziening is gestart met als doel dat de cliënten zo normaal mogelijk op mogen groeien. Vanuit verbinding sluiten wij aan bij de specifieke hulpvraag met als doel de jongeren naar

Lees verder
Mare Bijzondere Zorg Favicon