Mare Bijzondere Zorg

Ik heb een hulpvraag

Mare Bijzondere Zorg is een middelgrote gespecialiseerde organisatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. De organisatie richt zich op cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en overige verwante gedragsproblematieken. De hulpverleners zijn minimaal MBO- of HBO geschoold en beschikken over ervaring binnen de jeugdhulpverlening.

Ambulante hulpverlening

De organisatie biedt ambulante hulpverlening in de vorm van praktische pedagogische thuisbegeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en het gezin. Een van de belangrijkste kernwaarden van de organisatie is het bieden van maatwerk. De professional richt zich op het systeem in combinatie met de individu wat ieder hulpverleningstraject uniek maakt.

Lees verder

Weekendopvang

Tijdens het kortdurend verblijf biedt de organisatie kinderen en jongeren begeleiding en ondersteuning die gericht is op het bevorderen en behouden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Cliënten mogen leren om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden, worden gemotiveerd en gestimuleerd om doelen te behalen en zich te ontwikkelen op een praktische en laagdrempelige manier.

Lees verder

Woonvoorziening

Binnen de 24-uurs woonvoorziening is er plek voor maximaal acht cliënten. De kinderen en jongeren verblijven op de locatie met geschoold personeel die 24 uur per dag aanwezig zijn voor hen. De woonvoorziening is gestart met als doel dat de cliënten zo normaal mogelijk op mogen groeien. De professionals richten zich op alle mogelijkheden van de cliënten en proberen zo weinig mogelijk in onmogelijkheden te denken.

Lees verder
Mare Bijzondere Zorg Favicon