Mare Bijzondere Zorg

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de zorg die door Mare wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met Mare die volgens u anders of beter kunnen, dan is het goed daarover met ons te praten. Daarmee los je vaak de meeste problemen op. Samen kunnen we kijken hoe zorg beter kan. Mocht het onverhoopt niet lukken om tot een oplossing te komen dan kunt u onze Klachtencommissie inschakelen.

De klachtencommissie Mare Bijzondere Zorg B.V.

Mare Bijzondere Zorg B.V. heeft op grond van de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector een klachtenregeling op basis waarvan u een klacht kunt indienen bij een klachtencommissie.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Klachten kunnen via de site http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier ingediend worden ofwel contact via de mail [email protected] Ook kan de klacht schriftelijk ingediend worden door de klacht te sturen naar onderstaand adres. Vermeld daarbij ons lidmaatschapnummer 1042.

Klachtencommissie Mare Bijzondere Zorg B.V.
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van uw brief, informatie over de klachtenprocedure en informatie over de samenstelling van de klachtencommissie. Vervolgens zal de secretaris van de commissie contact met u opnemen om te bezien of de klacht op andere wijze dan via behandeling door de klachtencommissie opgelost kan worden.

Als dit niet mogelijk is wordt de door de Klachtencommissie afgehandeld en wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting.

U kunt hier de volledige tekst van de Klachtenregeling lezen.