Mare Bijzondere Zorg

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de zorg die door Mare wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met Mare die volgens u anders of beter kunnen, dan is het goed daarover met ons te praten. Daarmee los je vaak de meeste problemen op. Samen kunnen we kijken hoe zorg beter kan. Mocht het onverhoopt niet lukken om tot een oplossing te komen dan kunt u onze Klachtencommissie inschakelen.

De klachtencommissie Mare Bijzondere Zorg B.V.

Mocht u ontevreden zijn, of zelfs een klacht hebben over Mare Bijzondere Zorg B.V. dan hopen we natuurlijk dat u dit met ons bespreekbaar maakt en we het samen kunnen oplossen.

As zorgaanbieder zijn we verplicht om  cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in de dienen en te laten behandelen volgens bij wet gestelde voorschriften. Hiervoor is Mare Bijzondere Zorg B.V. aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg.

Gaat uw klacht over de jeugdhulp vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u de klacht rechtstreeks voorleggen aan de klachtencommissie jeugdzorg van Klachtenportaal Zorg. Wanneer de klachtencommissie jeugdzorg de klacht in behandeling neemt, neemt deze klachtencommissie de zaak volledig over.

De klachtencommissie jeugdzorg KPZ is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. De klachtencommissie onderzoekt de klacht via hoor en wederhoor, geeft een oordeel over de gegrondheid van de klacht en doet daarnaast eventueel aanbevelingen aan Mare Bijzondere Zorg. Over de juridische aansprakelijkheid of over een schadevergoeding geeft de klachtencommissie geen oordeel. Mare Bijzondere Zorg heeft de plicht om u te laten weten wat de organisatie doet met en naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie jeugdzorg KPZ.

Wanneer uw klacht gaat over hulp vanuit de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, kan de klacht ook ingediend worden bij Klachtenportaal Zorg. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris kan bemiddelen en indien nodig kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Klachten kunnen via het klachtenformulier op de site van http://klachtenportaalzorg.nl ingediend worden ofwel per de mail via [email protected] .Ook kan de klacht schriftelijk ingediend worden door de klacht te sturen naar onderstaand adres. Vermeld daarbij het lidmaatschap nummer 1042.

 

Klachtenportaal Zorg B.V.
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

U kunt hier de volledige tekst van de Klachtenregeling lezen.

Over Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:
• geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
• ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
• geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
• draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem
• Bel gratis naar 088 – 555 1000
• Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
• Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.