Ben je tussen de 6 en de 18 jaar oud of heb je een kind in deze leeftijd dat moeite heeft om zijn of haar emoties te sturen, onnodig of snel angstig is of snel wisselt van stemming? Mare Bijzondere Zorg kan hierbij ondersteunen door handelingsgerichte diagnostiek en behandeling te bieden aan jeugdigen.

Onze gedragswetenschappers van Mare Bijzondere Zorg bieden vanuit de jeugdhulp individuele behandeling aan jeugdigen die mentale klachten ervaren. De sessies kunnen onder andere: thuis, in gesprekruimte in de buurt en eventueel ook door te wandelen of online via Microsoft Teams plaatsvinden. Kortom op een plek waar de jeugdige zich vertrouwd voelt en waar eventueel het (familie)systeem (ouders/verzorgers) betrokken kunnen worden bij de behandeling.

De doelgroep die in aanmerking komt voor diagnostiek en behandeling bij Mare Bijzondere Zorg zijn kinderen/jongeren 6-18 jaar. De hulpvraag komt vanuit het kind zelf of vanuit de ouders/verzorgers.

Klachten: Niet:
– Angstproblemen (faalangst, dwang, specifieke angst, sociale angst, etc.)

– Stemmingsproblemen (somberheid, wisselingen, etc.)

– Stress (prestatiedruk, slaapproblemen, overprikkeling, etc.)

– vermoedens/ kenmerken van ASS

– Gedragsproblemen (emotieregulatie, zelfbepalend gedrag, etc.)

– Pesten

– Hooggevoeligheid

– Hoogbegaafdheid

– Mogelijk trauma

– Overige problematiek

– Acute crisissituaties (incl. su├»cidaal gedrag)

– Zeer complexe gezinssystemen

– 24 uurs zorg

– Verslavingsproblematiek

– Eetstoornissen

– Ernstige gedragsproblematiek

– Prostitutie en mensenhandel

 

Na de aanmelding volgt er een intakegesprek waarin de klachten en de hulpvragen besproken worden. Zo nodig volgen wij een diagnostiekproces om een beter beeld te krijgen van uw kind/de jeugdige. Hierna volgt de behandeling waarin de doelen en het tijdspad met elkaar worden afgestemd.

Wij houden een digitaal dossier bij waarin we o.a. de hulpvraag verwerken, het advies en de voortgang. U hebt hier inzicht in.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek plannen? Neem contact met ons op via 073-690 88 77 of via [email protected]