De woonvoorziening van Mare Bijzondere Zorg bevindt zich in het centrum van Kerkdriel. Deze woonvorm is opgericht voor cliënten met verschillende problematieken, cliënten uit één gezinssituaties en voor cliënten zonder diagnose met als doel de cliënten zo normaal mogelijk op te laten groeien.

De organisatie biedt kleinschalige zorg en heeft momenteel plek voor maximaal acht cliënten. De cliënten verblijven onder toezicht van een team bestaande uit MBO- en HBO-geschoolde professionals die 24 uur per dag aanwezig zijn voor hen. De betrokken professionals werken vanuit een basis van wederzijds respect aan een veilig leef-werkklimaat waar de cliënt zichzelf mag en kan zijn.

De cliënt wordt op een voor hem of haar passende manier begeleidt en ondersteunt waarbij wij ons richten op ieders kwaliteiten, talenten en bijzondere capaciteiten. Door met aandacht, aanwezigheid, nabijheid en betrokkenheid te werken vanuit methodiek ‘Geweldloos Verzet’ investeren we in de relatie met de cliënt en het systeem. Indien er professionele partijen zoals gezinsvoogden, leerkrachten en behandelaars betrokken zijn, zoeken wij hier de samenwerking mee op. Hierdoor komen we samen tot een optimale ondersteuning en ontwikkeling van de cliënt.

Mare Bijzondere zorg is niet gespecialiseerd in verslavingsproblematiek en ernstig meervoudige beperkingen.