Mare Bijzondere Zorg kijkt systemisch naar de kern van de hulpvraag en doet wat (werkelijk) nodig is. De organisatie durft anders te kijken naar de hulpvraag die de cliënt stelt. Vanuit een systeem therapeutische denk- en werkwijze wordt er naar de cliënt én zijn systeem gekeken. De familie-ondersteuning gaat op zoek naar de oorsprong en de kern van de hulpvraag waardoor het werkelijke probleem wordt aangepakt en niet alleen de symptomen ervan. Vanuit deze integrale en transparante werkwijze wordt er gefocust op de krachten en kwaliteiten van het gehele systeem.

De familieondersteuning is gericht op het samen met het systeem zoeken naar een veilige balans, vanuit waar ieder zich kan ontwikkelen. De ondersteuning kijkt met een open en neutrale blik en zal constant de normale ontwikkeling centraal stellen en inzetten op bewustwording en motivatie om tot gedragsverandering te komen. Maatwerk is nodig om het systeem te stabiliseren en de zelfredzaamheid te vergroten. Flexibiliteit in tijd, aandacht en werkwijze is nodig om aan te sluiten bij het systeem, waarbij op- en afschalen tijdens een traject ook passend is.

Vaak ontstaat een probleem door een combinatie of opeenstapeling van factoren die met elkaar samenhangen. Patronen die het gezin overeind hebben gehouden lijken niet langer te werken, en er ontstaan spanningen. Familieondersteuning kan dan helpen. De familieondersteuner werkt vaak met het hele gezin of grotere context daar omheen.

Familieondersteuning is gebaseerd op het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom. Het helpt de wisselwerking tussen factoren te ontwarren en omgangspatronen te verhelderen. Een andere kijk op problemen levert ruimte op voor verandering. Door het verkennen en waar nuttig verbinden van ieders beleving, wensen en motivaties werk je aan een nieuw evenwicht.