Mare Bijzondere Zorg zoekt één lid voor de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op de Directie en op de algemene gang van zaken en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad staat daarnaast het Directie met raad ter zijde. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De Raad van Commissarissen van Mare Bijzondere Zorg bestaat uit drie leden en is opgebouwd rond een aantal deskundigheden (zie Profiel Raad van Commissarissen). De Raad van Commissarissen hanteert de governancecode van de sector.

Profiel

Gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn wij voor vervulling van de vacature op zoek naar kandidaten die beschikken over bestuurlijke ervaring, een actief relatienetwerk en een duidelijke binding heeft met zorg. U bent betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en heeft een duidelijke affiniteit met de doelgroep van Mare Bijzondere Zorg. U kent het werkgebied en heeft kennis van ontwikkelingen op het terrein van wonen en vastgoed. Daarnaast heeft u juridische kennis bij voorkeur op het gebied van zorg en financiën. U heeft zicht op governance vraagstukken en de rol van een Raad van Commissarissen. U bent een teamspeler, die als lid van een geëngageerd collegiaal team op niveau weet te schakelen. U heeft een HBO werk- en denkniveau en weet mede richting te geven aan strategische besluitvormingsprocessen. Als persoon bent u verbindend, integer en intrinsiek gemotiveerd. U voelt u zich thuis in een open cultuur, waar ook ruimte is voor humor.

 

Bedrijfsprofiel

Mare Bijzondere Zorg is een middelgrote gespecialiseerde organisatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. De organisatie richt zich op cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en overige verwanten gedragsproblematieken. Het team van de organisatie bestaat uit MBO- en HBO-geschoolde professionals met kennis en ervaring binnen verschillende disciplines, oud gezinsvoogden in samenwerking met de Jeugdbescherming en een gedragswetenschapper. Mare Bijzondere Zorg biedt ambulante hulpverlening, een 24-uurs woonvoorziening en een vorm van tijdelijk verblijf in de weekenden.

 

Binnen onze organisatie hebben we veel kennis en zijn de lijnen kort, waardoor we snel, effectief en doelgericht kunnen werken. Door nauw samen te werken met andere instanties kunnen we accuraat te werk gaan. Voor de cliënt betekent dit, dat er binnen de kortst mogelijke tijd een oplossing voor diens problemen wordt gevonden. Vaak is er in de hulpverlening sprake van een opeenstapeling van problemen. Hierdoor raken draagkracht en draaglast uit balans. Doordat er meer risicofactoren dan beschermende factoren in het spel zijn, zijn de cliënten kwetsbaar.

 

Procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid van de Raad van Commissarissen van Mare Bijzondere Zorg, dan nodigen wij u uit om uw brief met CV te sturen aan Manon Kroon via [email protected].