Mare Bijzondere Zorg B.V. heeft op grond van de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector een klachtenregeling op basis waarvan u een klacht kunt indienen bij een klachtencommissie.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Klachten kunnen via de site http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier ingediend worden ofwel contact via de mail [email protected] Ook kan de klacht schriftelijk ingediend worden door de klacht te sturen naar onderstaand adres. Vermeld daarbij ons lidmaatschapnummer 1042.

Klachtencommissie Mare Bijzondere Zorg B.V.
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van uw brief, informatie over de klachtenprocedure en informatie over de samenstelling van de klachtencommissie. Vervolgens zal de secretaris van de commissie contact met u opnemen om te bezien of de klacht op andere wijze dan via behandeling door de klachtencommissie opgelost kan worden.

Als dit niet mogelijk is wordt de door de Klachtencommissie afgehandeld en wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting.

U kunt hier de volledige tekst van de Klachtenregeling lezen.