Mocht u ontevreden zijn, of zelfs een klacht hebben over Mare Bijzondere Zorg B.V. dan hopen we natuurlijk dat u dit met ons bespreekbaar maakt en we het samen kunnen oplossen.

As zorgaanbieder zijn we verplicht om  cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in de dienen en te laten behandelen volgens bij wet gestelde voorschriften. Hiervoor is Mare Bijzondere Zorg B.V. aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg.

Gaat uw klacht over de jeugdhulp vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u de klacht rechtstreeks voorleggen aan de klachtencommissie jeugdzorg van Klachtenportaal Zorg. Wanneer de klachtencommissie jeugdzorg de klacht in behandeling neemt, neemt deze klachtencommissie de zaak volledig over.

De klachtencommissie jeugdzorg KPZ is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. De klachtencommissie onderzoekt de klacht via hoor en wederhoor, geeft een oordeel over de gegrondheid van de klacht en doet daarnaast eventueel aanbevelingen aan Mare Bijzondere Zorg. Over de juridische aansprakelijkheid of over een schadevergoeding geeft de klachtencommissie geen oordeel. Mare Bijzondere Zorg heeft de plicht om u te laten weten wat de organisatie doet met en naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie jeugdzorg KPZ.

Wanneer uw klacht gaat over hulp vanuit de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, kan de klacht ook ingediend worden bij Klachtenportaal Zorg. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris kan bemiddelen en indien nodig kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Klachten kunnen via het klachtenformulier op de site van http://klachtenportaalzorg.nl ingediend worden ofwel per de mail via [email protected] .Ook kan de klacht schriftelijk ingediend worden door de klacht te sturen naar onderstaand adres. Vermeld daarbij het lidmaatschap nummer 1042.

 

Klachtenportaal Zorg B.V.
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

U kunt hier de volledige tekst van de Klachtenregeling lezen.