“Het kan ook anders”

Binnen de 24-uurs woonvoorziening is er plek voor maximaal acht cliënten. De kinderen en jongeren verblijven op de locatie met geschoold personeel die 24 uur per dag aanwezig zijn voor hen. De woonvoorziening is gestart met als doel dat de cliënten zo normaal mogelijk op mogen groeien. Vanuit verbinding sluiten wij aan bij de specifieke hulpvraag met als doel de jongeren naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid te brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders behoeften, mogelijkheden en talenten.

Binnen onze woonvoorziening vinden jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek plannen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Toon van Lamoen

[email protected]

06 – 13 96 42 19