Binnen de 24-uurs woonvoorziening is er plek voor maximaal acht cliënten. De kinderen en jongeren verblijven op de locatie met geschoold personeel die 24 uur per dag aanwezig zijn voor hen. De woonvoorziening is gestart met als doel dat de cliënten zo normaal mogelijk op mogen groeien. De professionals richten zich op alle mogelijkheden van de cliënten en proberen zo weinig mogelijk in onmogelijkheden te denken. Zo is er plaats voor verschillende problematieken. Elke cliënt wordt op een voor hem of haar passend manier begeleidt en ondersteunt. Waar andere instellingen vaak in hokjes denken, onderscheiden wij ons. Meerdere cliënten uit een en hetzelfde gezin met verschillende problematieken , bijvoorbeeld LVB, normaal begaafd, met of zonder diagnose, kunnen bij ons wonen. Binnen onze woonvoorziening vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek plannen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Toon van Lamoen

[email protected]

06 – 13 96 42 19