De woongroep van Mare Bijzondere Zorg bevindt zich in het mooie centrum van Kerkdriel. De organisatie biedt kleinschalige zorg en heeft plek voor maximaal acht kinderen. De kinderen verblijven op de woongroep onder toezicht van groepsleiding die 24 uur per dag aanwezig is voor hen. Het doel is dat de kinderen zo normaal mogelijk op mogen groeien. Wij kijken naar alle mogelijkheden van de kinderen en proberen ons zo min mogelijk te richten op onmogelijkheden. Elk kind wordt op een voor hem of haar passend manier begeleidt en ondersteunt. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten. Waar andere organisaties wellicht in hokjes denken, willen wij dit juist niet doen. Hierbij valt te denken aan verschillende problematieken, meerdere kinderen uit een gezinssituatie en verschillen in begaafdheid. Binnen onze woongroep vinden kinderen structuur, veiligheid en geborgenheid.

Soms komt de ontwikkeling en veiligheid van jongeren in gevaar door de gezinssituatie. Als het thuis niet meer lukt, wordt tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Door middel van onze werkwijze is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren en om volop mee te doen in de maatschappij. Op deze manier kunnen kinderen weer zelfvertrouwen op te bouwen en stimuleren wij een positieve ontwikkeling. Daarop ligt de focus in plaats van op wat niet goed gaat.

In de ondersteuning werken wij zoveel mogelijk samen met het netwerk van het kind. Indien er professionele partijen betrokken zijn bij het kind, zoeken we hier actief de samenwerking mee op. Hierbij kan gedacht worden aan (gezins)voogden, leerkrachten en behandelaars. We proberen elkaar zoveel mogelijk te ontmoeten, waardoor er korte lijnen zijn en afspraken makkelijk worden gemaakt. Hierdoor komen we samen tot een optimale ondersteuning en ontwikkeling van het kind.

Mare Bijzondere zorg is niet gespecialiseerd in verslavingsproblematiek en ernstig meervoudige beperkingen.

De organisatie is gecontracteerd op basis van Zorg In Natura binnen de gemeente Maasdriel. Voor kinderen, vallend onder overige gemeenten, kan het gefinancierd worden vanuit een maatwerkovereenkomst. Voor meer informatie kunt u zowel telefonisch als per mail contact met ons opnemen.