Onze methodisch opgeleide medewerkers gaan bij onze ondersteuning naar de kern van de problematiek om de oorzaak achter de symptomen en signalen te ontdekken. We luisteren naar de betrokkenen met als doel om gezamenlijk tot andere inzichten te komen, om zo weer mogelijkheden en ruimte te vinden voor rust, stabilisatie en veiligheid.

We zijn transparant over de wijze waarop wij met elkaar verandering willen aanbrengen. Hierbij is het tempo van het (familie)systeem leidend. Door een heldere, effectieve werkwijze en het denken vanuit mogelijkheden, zorgen we voor een verbinding.

Binnen Mare Bijzondere Zorg optimaliseren we de ketenzorg en zoeken passende hulp binnen ons aanbod van residentiƫle jeugdzorg, ambulante jeugdzorg en diagnostiek en behandeling waarbij op- en afschaling mogelijk is.