Wij werken volgens een heldere visie om aan onze missie te werken.

We optimaliseren het zorgproces door het uitvoeren van begeleiding en (kortdurend) verblijf op een locatie met voldoende ruimte en faciliteiten voor de kinderen met ouders en begeleiders. Mare Bijzondere Zorg richt zich op de verschillende levensfases binnen de ontwikkeling van het kind (5-18) en de jong volwassene, om in samenspraak met ouders, verzorgers, mantelzorg en de scholen (het netwerk rond het kind) de continuïteit van professionele en persoonlijke aandacht en de omgeving te waarborgen. Mare Bijzondere Zorg hanteert de visie dat een pro-actieve levensloopbegeleiding bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van het kind. Dit omdat een continue begeleidingsrelatie bijdraagt aan een stabielere ontwikkeling en het gezinssysteem. Hierbij wordt preventief ingegrepen door het voorkomen van problemen ten gevolge van relevante levensfase problematiek (puberteit, stapsgewijze losmaking gezin van herkomst).

Mare Bijzondere Zorg heeft als doel om te werken aan de specifieke hulpvraag van de cli├źnt, op een heldere, effectieve en structurele manier. Dit komt tot uiting in ons pedagogisch beleid.