Naam: Rachelle van Santen

Functie: Gedragswetenschapper
Over mij: Kwaliteiten: managen van teams en projecten – sturen op processen – kennis van psychologie en psychopathologie – contact met collega’s en ketenpartners en de cliënten en verbinding leggen