‘Niet teveel praten maar vooral doen!’

Hiermee bedoelen wij:
(‘Het) door praktische maar professionele hulp bieden van een veilig klimaat voor kinderen/jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis of verwante gedragsproblemen in de gezinssituatie en/of tijdens het weekend of gedurende vakanties. Wij zijn flexibel en passen onze zorg aan op de behoefte van de cliënt, in goede samenwerking met de ouders en/of cliënt’ en zijn leefomgeving.

Er wordt gestreefd naar zorg op maat met afstemming over de verschillende leefgebieden zoals school, thuis en vrijetijdsbesteding. De goed opgeleide medewerkers zijn enthousiast en sterk betrokken bij de ontwikkeling van het kind/de jongere. Ze gaan op een respectvolle manier om met de kinderen en hun ouders en/of verzorgers, daarbij zoekend naar aansluiting bij de mogelijkheden en de krachten van het kind en het gezin. Voor ieder kind/ jongere zoeken de medewerkers actief samenwerking met andere professionals en met ouders zodat er sprake is van integrale aanpak. De ontwikkeling gaat doorgaans in het maken van kleine stapjes, waarbij zo veel mogelijk wordt gewerkt aan zelfredzaamheid.