Mare Bijzondere zorg is er voor jeugdigen en hun (familie)systeem om binnen de jeugdhulp ondersteuning op maat te bieden. Vanuit betrokkenheid, vertrouwen en een professionele blik kijken we naar de kern van de (familie)patronen, denken hierbij buiten de gangbare kaders en focussen op wat wél kan. Voor iedere jeugdige en het (familie)systeem willen we rust, stabiliteit en veiligheid creëren, zodat zij optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.