Mare Bijzondere Zorg biedt cliënten tijdens het kortdurend verblijf begeleiding en ondersteuning gericht op het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid. Tijdens het verblijf motiveert en stimuleert het personeel de cliënten om uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken. De cliënten worden ingedeeld op leeftijd en sociaal emotioneel niveau waardoor zij leren om sociale contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten. De organisatie biedt activiteiten op maat die aansluiten bij de interesse en belevingswereld van de cliënt. Deze opvang wordt geboden in een beschermende, overzichtelijke en veilige omgeving met permanent toezicht.