Woensdagmiddag opvang

De kinderen mogen tijdens de woensdagmiddag opvang zichzelf zijn en krijgen een positieve benadering op maat. Er wordt in de groep of individueel gewerkt aan de doelen die gesteld zijn door Centum Jeugd en Gezin of sociale wijkteams en doelen die ouders/verzorgers, noodzakelijk achten. De groeps samenstelling is maximaal 8 kinderen en er zijn drie begeleiders aanwezig, dit houdt in dat er heel veel aandacht is voor ieder kind. Een aantal doelen zijn; • De kinderen leren om sociale contacten op te bouwen met leeftijdsgenoten. • Gepaste en gespecialiseerde vrijetijdsopvang, met activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld en interesses van het kind. • Onbewust én bewust stimuleren tot het ontwikkelen van vaardigheden en zelfstandigheid. • Indien van toepassing wordt het gebruik gemaakt van Brain Blocks of wordt deze methode aangeleerd. Tevens bieden we structuur en houvast voor de toekomst.

© Copyright - Marezorg