Ambulante Zorg

Mare biedt ambulante zorg in de vorm van praktische pedagogische thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren.

Hierbij valt te denken aan;

  •  Psycho-educatie:

Met als doel inzicht krijgen in de beperkingen en de mogelijkheden van uw kind, voor het kind zelf, ouders/gezinsleden en school/omgeving.

  •  Sociale ontwikkeling:

Te denken valt aan het ontwikkelen en behouden van sociale vaardigheden en contacten. Het vergroten van het zelfbeeld en de weerbaarheid.

Maar ook het structureren van dagelijkse taken.

  • Oudercoaching:

Het opvoeden van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis of verwante gedragsproblemen vereist zo zijn specifieke vraagstukken. Het is niet altijd even gemakkelijk voor ouders om daar zelf een weg in te vinden. In de opvoeding hebben we te maken met deze processen die het samenspel tussen ouders en kind beïnvloeden. Daarom is het goed als een oudercoach mee kijkt in het proces en ondersteuning bied.

De begeleiding wordt altijd samen met u als ouder en/of verzorger afgestemd.

© Copyright - Marezorg