Familieondersteuning is gebaseerd op het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom. Het helpt de wisselwerking tussen factoren te ontwarren en omgangspatronen te verhelderen. Een andere kijk op problemen levert ruimte op voor verandering. Door het verkennen en waar nuttig verbinden van ieders beleving, wensen en motivaties werk je aan een nieuw evenwicht.