De organisatie biedt ambulante hulpverlening in de vorm van thuisbegeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en het gezin. Een van de belangrijkste kernwaarden van de organisatie is het bieden van maatwerk. Dit betekent dat wij investeren in een goede vertrouwensband tussen de professional en de cliënt, oog en aandacht hebben voor kwaliteiten en talenten, de samenwerking met betrokken professionals aangaan, de cliënt uitdagen om doelen te behalen en zich te ontwikkelen op een voor hem of haar passende manier. Dit maakt ieder hulpverleningstraject voor ons uniek.

De professional is MBO- of HBO-geschoold en heeft ervaring in de jeugdhulpverlening wat het bieden van zowel reguliere als specialistische begeleiding mogelijk maakt.